Ouderportaal

Plusklas

Plusklas

Kinderen die volgens het Protocol (hoog-) begaafden extra uitdaging nodig hebben, krijgen een lesuur in de week verrijkingslessen aangeboden in de plusgroep.  Naast het werken aan een opdracht tijdens dit lesuur wordt van de leerlingen verwacht dat zij in de groep zelfstandig een opdracht maken. Het protocol en meer informatie over extra uitdagingen binnen ons onderwijs is te vinden in ons zorgplan.