Ouderportaal

Jeugdprofessional

Het kan zijn dat het net even niet lekker gaat met een  kind op het IKC of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de onderwijsprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij de ouders en/of leerkracht of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. Zowel het IKC, als de ouders kunnen dan de jeugdprofessional inschakelen. De jeugdprofessional is werkzaam op het IKC en leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Als de jeugdprofessional wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de jeugdprofessional er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en het IKC. De jeugdprofessional kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en het IKC. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende (3 tot 5 gesprekken) begeleiding. Als er toch andere specialistische hulp nodig is dan begeleidt de jeugdprofessional de ouders naar de juiste plaats. De jeugdprofessional werkt altijd samen met de ouders, het kind en ons IKC. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Als ouders een gesprek willen met de jeugdprofessional, mw. Alisha Jarmohamed, kan dit via de intern begeleider van ons IKC of rechtstreeks met haar: 06-26284542 of a.jarmohamed@mevis.nl Meer informatie kunt u vinden op de website van Mevis.

Meer weten

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Dit is de plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid en voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en jeugdartsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. Aan ons IKC is Marlies VIsser verbonden van het CJG.

Het CJG Vlaardingen is gevestigd aan het Burgemeester van Lierplein 5, 3134 ZB te Vlaardingen. Het algemene telefoonnummer is: 010 – 460 81 90. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl

Meer weten

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het bestrijden van kindermishandeling is een maatschappelijke prioriteit. De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is wettelijk verplicht, ook binnen ons kindcentrum. Organisaties die werken met kinderen en ouders hebben duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Die variëren van het signaleren van vermoedens, het verwijzen naar hulp tot behandelen van slachtoffers
en daders en beschermen van slachtoffers. Een goede samenwerking tussen organisaties en het realiseren van een sluitende aanpak zijn het doel.

Meer weten

Vlaardingen in Beweging

Jaarlijks neemt IKC Ambacht aan vrijwel alle schoolsporttoernooien deel. Dit varieert van korfbal, voetbal en handbal, tot honkbal en bowling. Bij al deze activiteiten speelt het spelplezier en Fairplay een zeer belangrijke rol. De organisatie van alle sportactiviteiten is in handen van de werkgroep sport, samengesteld uit teamleden en ouders.

Voor meer informatie gaat u naar www.stichtingvib.nl.

Meer weten