Ouderportaal

Hele dagopvang

Hele dagopvang

IKC Ambacht heeft groepen voor de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang is 52 weken per jaar geopend van 7.30 tot 18.00 uur.  
Kinderen leren door te spelen. Kinderen spelen met elkaar en met uitdagend speelgoed. De pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen en organiseren ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten.

De dagopvang is een warme en veilige plek  waar ouders hun kinderen graag brengen. Kinderen kunnen zich naast de thuissituatie zo goed mogelijk ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en kritische mensen die in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Er wordt zowel individueel als in groepsverband doel- en ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt. Goede contacten tussen pedagogisch medewerkers onderling en met de kinderen en hun ouders zijn hierbij onontbeerlijk. Het inzetten van de juiste interactievaardigheden en het handelen van de pedagogisch medewerker stemt overeen met het pedagogisch beleid, het beleid rondom voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van UN1EK en Pedagogisch werkplan HEDO Ambacht.
Onze dagopvang voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent ook dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Informatieboekje

In het speciale informatieboekje vindt u uitgebreide informatie over de hele dagopvang.

Kosten hele dagopvang

De inschrijving, plaatsing en betaling van hele dagopvang bij IKC Ambacht verlopen via UN1EK onderwijs en opvang. U schrijft uw kind in en ontvangt een plaatsingsovereenkomst. UN1EK brengt maandelijks de kosten voor kinderopvang bij u in rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen en het opvangpakket dat u afneemt.

Indien u (beiden) werkt of studeert heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Op de website van UN1EK en op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. Via deze website kunt u een proefberekening van uw netto kinderopvangkosten maken. Met de gegevens uit de plaatsingsovereenkomst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en/of wijzigen.

De medewerkers van de klantenservice van UN1EK informeren u graag verder; bel 010 – 435 56 11 of stuur een mail naar plaatsing@un1ek.nl

Openingstijden hele dagopvang

De hele dagopvang is 52 weken per jaar* geopend op werkdagen van 07.30 tot 18.00 uur.
* m.u.v. nationale feestdagen

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor flexibele, ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52, 49 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang, zoals opvang voor om de week, flexibele opvang wanneer u een wisselend rooster heeft of verlengde dagopvang als u langere werkdagen heeft. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?