Ouderportaal

Kanjer IKC

Kanjer IKC

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen binnen IKC Ambacht. Dat is de eerste voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te komen. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet alleen tot plagerijen, maar heeft ook te maken met pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Ons IKC heeft een gericht beleid om pesten te voorkomen en aan te pakken: de KANJERTRAINING! In het lesprogramma is voor alle groepen tijd ingeruimd voor sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van deze methode.

Er zijn afspraken vastgesteld voor alle kinderen en medewerkers van IKC Ambacht:

Kanjer IKC

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden 
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
dan doe ik niet mee
Ik gedraag mij als een kanjer
Want ik ben een kanjer