Ouderportaal

Ouderbijdrage & Schoolreis

Ouderbijdrage & Schoolreis

Beste ouders/verzorgers, 

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van de kinderen van IKC Ambacht een bijdrage voor het schoolfonds en voor de schoolreis. Het schoolfonds wordt beheerd door de IKC-raad en gebruikt voor dingen op school zoals Sinterklaas, kerstfeest, sportdag, creamiddag, speelmateriaal en het organiseren van de opvang ‘tussen de middag’. De bijdrage voor de schoolreis is logischerwijs bedoeld voor het schoolreisje.

Graag informeren wij u alvast over deze bijdrage in het schooljaar 2023-2024:

Hoeveel is de ouderbijdrage aan het schoolfonds en de schoolreis?
Er is geen verplicht bedrag, maar om een kostendekkend schoolfonds te realiseren adviseren wij een bijdrage van €50,- per kind. Mocht uw kind pas na 1 januari 2024 starten op het Ambacht is €25,- per kind een passende indicatie. De eigen bijdrage voor de schoolreis bedraagt €27,50 per kind.

Waar wordt de ouderbijdrage voor het schoolfonds aan besteed?
Het geld in het schoolfonds wordt besteed aan verschillende zaken, maar altijd gericht op de kinderen.  Een groot deel (70%) van het schoolfonds wordt gebruikt voor het organiseren van de ‘overblijf’ op school wanneer de docenten hun lunchpauze hebben.

Wanneer en hoe kan ik de bijdrage betalen?
Bij de start van het nieuwe schooljaar, oftewel begin september, laten wij u per email en via de Ambacht app weten dat u de ouderbijdrage voor het schoolfonds en schoolreisje kunt voldoen. Dit werkt via een online betaallink en kan voor meerdere kinderen tegelijk gebruikt worden. 

Is de ouderbijdrage verplicht?
Nee, de ouderbijdrage voor het schoolfonds en het schoolreisje is vrijwillig en daarmee niet verplicht. Uiteraard hecht de school, onderwijzend personeel en de IKC-raad wel veel waarde aan een schoolfonds en geld voor schoolreisjes. Immers, zonder deze bijdragen is er minder tot zeer beperkt budget beschikbaar voor díe dingen die school net een stukje leuker en mooier maken. Mocht u vragen hebben hierover of problemen met de betaling kunt u contact opnemen met de voorzitter van de IKC-raad.

Vrijwillige ouderbijdrage (€ 50,-) per kind
Schoolreisje (€ 25,-) per kind
Totaal bedrag
€ 0,-