Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Bij de peuter opvang van IKC Ambacht zijn alle peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom. Kinderen leren de eerste jaren van hun leven door te spelen. Bij de peuter opvang speelt uw kind met uitdagend speelgoed en met andere kinderen. De pedagogisch medewerkers ondernemen met de kinderen spelactiviteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Groepssamenstelling en koppeldagen 

Peuter opvang Ambacht bestaat uit 4 stamgroepen. Er wordt gewerkt met koppeldagen.

Groep 1 maandagochtend + donderdagmiddag
Groep 2 dinsdagochtend + vrijdagmiddag
Groep 3 donderdagochtend + maandagmiddag
Groep 4 vrijdagochtend + dinsdagmiddag

Elke groep bestaat maximaal uit 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen bezoeken de peuter opvang minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen per week. Dagelijks zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep. Regelmatig worden zij ondersteund door een stagiaire.


Dagindeling

Er wordt gewerkt met een vast ochtend- en middagprogramma. Dit geeft de kinderen regelmaat en houvast. U kunt de dagindeling inkijken in de groep. Elke dag mag één kind het hulpje zijn, u kunt aan de foto op de kast het kind herkennen. Elke ochtend is er gelegenheid voor ouders om bij de spelactiviteit van het kind aan te sluiten. Na ongeveer 15 minuten gaan de ouders weer weg.


Vier-ogen principe

De peuter opvang heeft een open deuren beleid. Ouders zijn de hele dag welkom en onze medewerkers, stagiairs en teamleider lopen regelmatig bij elkaar binnen. Er wordt gewerkt met een babyfoon. Deze gaat mee naar de sanitaire ruimte en het speellokaal. Het gaat immers niet alleen om zien maar ook om horen.


Wennen

Voor aanvang van de plaatsing van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken over het wennen gemaakt.


Doorgaande lijn

Vanuit de hele dagopvang en peuter opvang is er binnen IKC Ambacht een doorgaande lijn naar het onderwijs. Wanneer uw kind is geplaatst bij de hele dagopvang of peuter opvang, nodigen wij u rond de derde verjaardag van uw kind uit voor een rondleiding en gesprek over het toekomstige onderwijs van uw kind binnen IKC Ambacht.

Informatieboekje

In het speciale informatieboekje kunt u uitgebreide informatie vinden over de peuterspeelzaal.

Openingstijden

Onze peuteropvang is gevestigd aan de Chrysantstraat 7 en is op
maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag geopend.

In de ochtend:
08:30 uur tot 11:45 uur

In de middag:
12:30 uur tot 15:45 uur

Op woensdag is de peuteropvang alleen in de ochtend geopend.

De peuteropvang is bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 21 57 45 06.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?