Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Missie IKC Ambacht

IKC Ambacht is een veilige leef- en leerplaats waar kinderen van 0-13 jaar de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken burgers.

Visie IKC Ambacht

Alle kinderen zijn gelijkwaardig en welkom op IKC Ambacht. Wij erkennen en respecteren elkaars verschillen en ieder kind mag talenten ontwikkelen. We willen kinderen bewust maken van hun eigenheid en de keuzes die ze daarin kunnen maken.

Visie op leren en ontwikkelen

Op IKC Ambacht dragen we bij aan de brede en verdiepte ontwikkeling van kinderen, waardoor zij zich zelfbewust de benodigde kennis en vaardigheden eigen kunnen maken. Ons uitgangspunt hierbij is dat kinderen zich vanuit een veilige, betrouwbare en betekenisvolle omgeving optimaal kunnen ontwikkelen door hart en hoofd en handen met elkaar te verbinden. 

Kernwaarden

  • Veiligheid, vertrouwen en respect
  • Verbinding / samenhang
  • Betrokkenheid
  • Talenten
  • Betekenisvol
Kernwaarden (uitgewerkt)
  • Veiligheid, vertrouwen en respect: We erkennen en respecteren elkaars verschillen en benaderen elkaar als gelijkwaardige partners (kind-ouder-professional)
  • Verbinding: We zoeken in onze relaties, aanbod en aanpak constant naar samenhang en verbinding 
  • Betrokkenheid: We stimuleren de autonomie en intrinsieke motivatie van kinderen. Als een kind invloed heeft op zijn eigen leerproces wordt de betrokkenheid vergroot
  • Talenten: Ieder kind krijgt de kans zijn of haar talenten te ontwikkelen; we hebben aandacht voor verschillen en daar waar mogelijk passen we ons aan de onderwijsbehoeften van een kind aan.
  • Betekenisvol: Een kind ontwikkelt en leert daar waar betekenis ontstaat. We sluiten aan bij de zone van de naaste ontwikkeling en dagen kinderen uit.
Profiel: Hart en hoofd en handen

Bij IKC Ambacht staat de totale ontwikkeling van ieder kind centraal. Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert beter door het mee te maken, door het te zien en te voelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ontdekken hoe zij zich als mens verhouden tot de rest van de wereld. 

Anders gezegd, kinderen bij IKC Ambacht halen hun kennis niet alleen uit boeken (hoofd), maar leren en ontwikkelen ook door te ervaren (handen) en ruimte te geven aan de sociale verhoudingen; wie ben ik, wie ben jij en hoe doen we dit samen (hart).