Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Binnen IKC Ambacht heeft ieder kind recht op een optimale ontwikkeling. In goede samenwerking tussen alle partijen kan een kind zich optimaal ontwikkelen in zijn leefwereld thuis, maar ook in zijn leefwereld binnen de opvang en het onderwijs. Bij een optimale ontwikkeling zijn alle ontwikkelingsgebieden (sociaal, emotioneel, lichamelijk, cognitief en creatief) betrokken. De ontwikkeling van ‘hart, hoofd en handen’ staat centraal. Om dit te bereiken binnen ons IKC hanteren we daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Wij handelen in het IKC vanuit de christelijke identiteit.
  • Ieder individu is anders en heeft zijn/haar eigen waarden, afkomst, cultuur en levensovertuiging.
  • De ouder is de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van het kind.
  • De kwaliteit van hechting, veiligheid en erkenning is van groot belang in de opvoeding.
  • De medewerkers van het IKC stellen hoge doelen voor kinderen.
  • De kinderen krijgen kansen om al hun talenten te ontwikkelen.
  • Vanuit de principes van de kanjertraining, creëren we een cultuur van respect en vertrouwen.


Met hart en hoofd en handen

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen zich optimaal ontwikkelen wanneer verschillende ontwikkelgebieden elkaar versterken. Kinderen hebben bovendien behoefte aan een veilige
omgeving waar ze zichzelf mogen zijn. Ons aanbod richt zich op hart, hoofd en handen.