Ouderportaal

Burgerschap

Burgerschap

Burgerschap en goede doelen

We willen dat kinderen zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een groter geheel, de samenleving, waarvoor zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving. Er is voor gekozen om binnen de burgerschapsvorming de meeste aandacht te geven aan de ontwikkeling van sociaal en verantwoordelijk gedrag (hart), kennis over de wijk, cultureel erfgoed en over duurzaamheid (hoofd) en praktische betekenisvolle acties en het oefenen van democratische beginselen (handen). Sociaal en verantwoordelijk gedrag wordt vooral geleerd en geoefend bij de kanjertraining.

Cultureel erfgoed komt aan de orde als onderdeel van cultuureducatie. We hebben de Canon van Ambacht vastgesteld en alle groepen bezoeken erfgoed in de wijk. Duurzaamheid wordt zichtbaar gekoppeld aan gescheiden afvalinzameling binnen het IKC. We hebben een leerlingenraad waarin kinderen uit de bovenbouw mogen meedenken en meebeslissen over (sommige) zaken die hen aangaan.

In onze wijk zijn we actief met de Buurtbezem. Elke maand is er een groep die een deel van de omgeving van ons IKC schoonmaakt. Zo willen we verantwoordelijk gedrag aanleren en leren zuinig om te gaan met onze leefomgeving. Op ons IKC besteden we daarnaast aandacht aan afvalscheiding door papier (Irado) en batterijen (Stibat) gescheiden in te zamelen. We willen kinderen daarin het goede voorbeeld geven.