Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

Op IKC Ambacht worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij we graag hulp krijgen van ouders. Als ouder raakt u hierdoor goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en meer betrokken bij het IKC. Activiteiten waarbij ouders betrokken worden zijn bijvoorbeeld: Kerstfeest, Pasen, sportdag, Sinterklaasfeest, begeleiding/vervoer bij excursies en uitstapjes, assistentie in het computeronderwijs, voorlezen, helpen bij crea-lessen of andere activiteiten in de groep(en). Onze medewerkers doen met regelmaat een oproep wanneer er hulp nodig is.


Klassenouders

Binnen onderwijs verlenen klassenouders hand- en spandiensten aan de leerkrachten van de verschillende groepen. Aan het begin van ieder schooljaar benadert de leerkracht ouders om zich op te geven voor het klassenouderschap. De taken van de klassenouder zijn o.a.

  • Bij organisatorische zaken assisteren of extra hulp of begeleiding van ouders organiseren voor de leerkracht bij excursies, museumbezoek, paaslunch, fotograaf etc.
  • Aandacht besteden aan ‘lief en leed’ in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
  • De klassenouder ontvangt een lijst met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle ouders van de desbetreffende groep ontvangen. Deze lijst wordt verstrekt met toestemming van desbetreffende ouders.
  • De klassenouder vervult geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de groep tussen kinderen, ouders en/of de leerkracht

Verzekering en aansprakelijkheid

IKC Ambacht heeft een ongevallenverzekering voor de kinderen en een aansprakelijkheidsverzekering voor de medewerkers. IKC Ambacht is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen.Het is onverstandig om waardevolle spullen mee te nemen naar het IKC. Kostbare kettinkjes, ringen, oorbellen, mobiele telefoons etc. kunnen kapot gaan tijdens het spelen of kunnen zoek raken. Bij de dagopvang en peuteropvang adviseren wij u om uw kind niet zijn/haar mooiste kleding aan te trekken. Zo kan uw kind lekker ravotten tijdens het buitenspelen of zijn/haar creativiteit ontdekken tijdens het verven en plakken. Het dragen van sieraden is tijdens de gymlessen niet toegestaan. Mobiele telefoons mogen op IKC Ambacht niet zonder toestemming gebruikt worden. Bij de buitenschoolse opvang worden met de kinderen afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons. IKC Ambacht is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte voorwerpen.


Regels vervoer kinderen

Voor het vervoer van leerlingen met particuliere auto’s geldt dat zij niet automatisch verzekerd zijn. Dat is alleen het geval als er een aparte inzittendenverzekering is afgesloten.


Hoofdluis

Op elk kindcentrum komt soms hoofdluis voor. Dit is vervelend, maar zeker geen schande. Wij gaan ervan uit dat u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons meldt. Na elke vakantie worden alle kinderen van het IKC gecontroleerd om het gekriebel te beperken. De kinderen binnen de opvang worden regelmatig tijdens de verzorgmoment gecontroleerd. Mochten wij hoofdluis constateren dan nemen wij contact met de ouders op en geven indien nodig een algemene brief mee met de groep. Preventief hebben alle kinderen eigen luizenzakken voor hun spullen aan de kapstok.
Ouders schaffen deze eenmalig voor €4,50 aan bij het IKC.


Rapporten

De omslagen van onze rapporten zijn nogal kostbaar. Mocht u het rapport kwijtraken, dan zijn wij genoodzaakt de kosten hiervoor (€9,50) bij u in rekening te brengen. We hopen dat jullie, ouders en kinderen, er zuinig op zullen zijn.