Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

Binnen IKC Ambacht vindt de wettelijke inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs plaats via de IKC-raad.  De IKC raad bestaat uit acht personen met een evenredige vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Aan elk IKC van UN1EK onderwijs en opvang is een IKC-raad verbonden. De centrale medezeggenschap verloopt via de centrale UN1EK raad

De IKC-raad wil openheid en onderling overleg bevorderen en waken voor discriminatie. De IKC-raad is o.a. verantwoordelijk voor de besteding van het geld in het schoolfonds. Daarnaast noemt de wet meer dan 25 aangelegenheden waar instemming dan wel advies van de IKC-raad vereist is.

Meer informatie over de lokale en centrale medezeggenschapsstructuur vindt u op de website van UN1EK.

De IKC-raad van IKC Ambacht ziet er in schooljaar 2021-2022 als volgt uit:

Wouter Goudswaard (voorzitter) ouder onderwijs
Vincent van der Linden ouder opvang
Wendy Woudenberg ouder onderwijs
Arjan Zonneveld leerkracht onderwijs
Vacature leerkracht onderwijs
Angela Mahtat-Borkent (secretaris) ouder opvang
Demelza de Goede pedagogisch medewerker opvang
Kimberley Joosten-Schut pedagogisch medewerker opvang


De IKC-raad is ook bereikbaar voor u. Wanneer er zaken spelen binnen ons IKC waar u het niet, of juist wel mee eens bent, kunt u de IKC raad inschakelen voor hulp en advies.

De IKC-raad is het spreekorgaan richting directie en bestuur en zal, indien mogelijk, uw punten meenemen in de overleggen en zo nodig hier actie op ondernemen.

U kunt de IKC-raad bereiken via mailadres: IKCraad@ikcambacht.nl