Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2021-2022 onderwijs

Woensdag 8 september 2021 Startgesprekken onderwijs
Maandag 27 september 2021 Studiedag onderwijs
Dinsdag 5 oktober 2021 Studiedag onderwijs
Vrijdag 24 december Studiedagonderwijs
Vrijdag 4 februari 2022 Studiedag onderwijs
Woensdag 11 mei 2022 Studiedag IKC
Maandag 20 juni 2022 Studiedag onderwijs
Dinsdag 21 juni 2022 Studiedag onderwijs
Vrijdag 8 juli 2022 Opruimdag

Sluitingsdagen opvang 2021-2022

Maandag 18 april 2022 Tweede Paasdag
Woensdag 27 april 2022 Koningsdag
Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag
Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag
Maandag 26 december 2022 Tweede Kerstdag

Vakantierooster 2021-2022 onderwijs

  18-10-2021 t/m 22-10-2021 Herfstvakantie
  27-12-2021 t/m 07-01-2022 Kerstvakantie
  28-02-2022 t/m 04-03-2022 Voorjaarsvakantie
  15-04-2022 Goede Vrijdag
  25-04-2022 t/m 06-05-2022 Meivakantie
  27-05-2022 Dag na Hemelvaart
  11-07-2022 t/m 19-08-2022 Zomervakantie


Het vakantie- en sluitingsrooster 2022-2023 kunt u vinden onder downloads.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.