Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2023-2024 onderwijs

Maandag 21 augustus 2023 Startgesprekken onderwijs
Vrijdag 29 september 2023 Studiedag UN1EK
Vrijdag 13 oktober 2023 Studiedag onderwijs
Woensdag 22 november 2023 Studiedag onderwijs
Dinsdag 5 december 2023 Kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Woensdag 7 februari 2024 Studiedag onderwijs
Maandag 17 juni 2024 Studiedag onderwijs
Vrijdag 12 juli 2024 Opruimdag onderwijs

Sluitingsdagen opvang 2023-2024

Maandag 25 december 2023 Eerste Kerstdag
Dinsdag 26 december 2023 Tweede Kerstdag
Maandag 1 januari 2024 Nieuwjaarsdag
Maandag 1 april 2024 Tweede Paasdag
Donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag
Maandag 20 mei 2024 Tweede Pinksterdag

Vakantierooster 2023-2024 onderwijs

16-10-2023 t/m 20-10-2023 Herfstvakantie
25-12-2023 t/m 05-01-2024 Kerstvakantie
19-02-2024 t/m 23-02-2024 Voorjaarsvakantie
29-03-2024 Goede Vrijdag
01-04-2024 Tweede Paasdag
29-04-2024 t/m 10-05-2024 Meivakantie
20-05-2024 Tweede Pinksterdag
15-07-2024 t/m 25-08-2024 Zomervakantie

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.