Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2022-2022 onderwijs

Vrijdag 26 augustus 2022 Startgesprekken onderwijs
Maandag 3 oktober 2022 Studiedag onderwijs
Vrijdag 10 februari 2023 Studiedag onderwijs
Woensdag 31 mei 2023 Studiedag IKC
Maandag 19 juni 2023 Studiedag onderwijs
Vrijdag 7 juli 2023 Opruimdag

Sluitingsdagen opvang 2022-2023

Maandag 26 december 2022 Tweede Kerstdag
Maandag 10 april 2023 Tweede Paasdag
Donderdag 27 april 2023 Koningsdag
Donderdag 18 mei 2022 Hemelvaartsdag
Maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag

Vakantierooster 2022-2023 onderwijs

  24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie
  26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie
  27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie
  07-04-2023 Goede Vrijdag
  24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie
  19-05-2023 Dag na Hemelvaart
  10-07-2023 t/m 18-08-2023 Zomervakantie

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.