Ouderportaal

Benutting onderwijstijd

Benutting onderwijstijd

Benutting onderwijstijd

In de weekroosters van alle groepen is aangegeven hoe de leertijd per groep verdeeld is over de vak- en vormingsgebieden en over het schooljaar. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben 23,5 uur per week les. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben 25,75 uur per week les.

Het rooster van IKC Ambacht zal per schooljaar 2024-2025 aangepast worden naar een 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat de kinderen alle schooldagen van 8.30-14.00 uur (Goudsesingel) en 8.45-14.15 uur (Chrysantstraat) op school zitten. De kinderen zitten dan 26,25 uur per week op school.

Vak- en vormingsgebieden
De Wet op het Basisonderwijs schrijft voor welke vakgebieden moeten worden aangeboden. Hieraan zijn ook doelstellingen (kerndoelen) verbonden. Om deze doelen te bereiken maakt ons IKC gebruik van methoden (met boeken) en methodieken (zonder boeken). Met regelmaat worden deze middels thema’s en projecten aangeboden. De thema’s worden vooral in de onderbouw afgestemd met de dagopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.