Ouderportaal

Cultuureducatie, zang en dans

Cultuureducatie, zang en dans

Voor tekenen en handvaardigheid hebben we veel ideeënboeken in gebruik. Vaak proberen we met onze opdrachten aan te sluiten bij actuele thema’s. We geven lessen uit de digitale methode ‘Laat maar zien’, waarin 6 verschillende materialen centraal staan. Op deze manier komt de doorlopende leerlijn van deze materialen tot zijn recht. In deze lessen komt ook de beschouwende factor, het kijken naar kunst en het praten over kunst, duidelijk naar voren. Daarbij is het streven om nog 12 andere materialen aan bod te laten komen, zodat de rugzak aan het eind van de basisschool goed gevuld is

Als IKC doen wij mee aan ‘De Vlaardingse Schatten’. In alle groepen worden er in het kader van cultuureducatie lessen gegeven op het gebied van dans, drama, literatuur, erfgoed, muziek en fotografie. Verschillende culturele instellingen zoals de Bibliotheek, Kade40, het stadsarchief en de Stadsgehoorzaal werken hieraan mee. Alle groepen bezoeken in de ‘Ambacht Museumweken’ een museum. Een aantal keer per jaar organiseren we een KNAK (=Kijken Naar Andere Kinderen) waarbij de kinderen hun creatieve talenten mogen tonen aan elkaar. Verder worden er groepsdoorbrekende creamomenten georganiseerd.

Bij muziek is er aandacht voor zang en wordt er gewerkt met instrumenten, luisteren we naar muziek en bewegen we op muziek. We gebruiken hiervoor de munziekmethode 123-zing. Voor het rapport worden de creatieve vakken op inzet beoordeeld.