Ouderportaal

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.

Passend onderwijs

Scholen hebben een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld,  eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatiesprocedures meer te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Het ondersteuningsprofiel van IKC Ambacht is in te zien op het IKC.


Samenwerkingsverband – Onderwijs dat past!
Bij het Samenwerkingsverband (SWV) Schiedam, Vlaardingen Maassluis werken mensen met verschillende specialisaties op het gebied van onderwijs. Wij kunnen de hulp van het SWV inroepen als we vragen hebben bij de ondersteuning van uw kind. Dit doen wij altijd in overleg met u. Er is een vaste begeleider vanuit het SWV aan ons IKC gekoppeld. Dit schooljaar is dat Ellen van Heijningen.

Met het SWV zoeken we naar een passende oplossing voor uw kind binnen ons IKC. Dit kan een onderwijsarrangement zijn waarbij hulp op onze locatie komt. Deze hulp kan worden gegeven door ambulante begeleiders van het SWV of vanuit een andere instantie. Indien na vele inspanningen het niet meer mogelijk is uw kind op ons IKC verder te begeleiden dan wordt dit in het ondersteuningsteam besproken. U als ouders bent hierbij aanwezig. Als het ondersteuningsteam besluit dat een andere school de beste keuze is dan wordt dit voorgelegd aan de CLZ (Commissie Leerlingen Zorg). Hier wordt bekeken of het advies goed is onderbouwd. Daarna volgt over het algemeen de toelating tot een andere vorm van onderwijs. Kijk voor meer informatie over het SWV op: www.wsns3801.nl.