Ouderportaal

Week Tegen Pesten GOED VOOR ELKAAR

Week Tegen Pesten GOED VOOR ELKAAR

Beste ouders/ verzorgers en kinderen

Deze week is de 'Week Tegen Pesten'

Wij als school besteden hier natuurlijk aandacht aan.

Goed voor elkaar!

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’ Zijn jullie goed voor elkaar? Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat.

“In een veilige omgeving kan je oefenen in het respectvol omgaan met elkaar.”

Een belangrijke reden dat wij dit schoolbreed bespreken en behandelen, is omdat pesten niet een fenomeen is waar alleen een ‘dader’ en ‘slachtoffer’ bij betrokken zijn, maar omdat pesten in een groep plaatsvindt. Iedereen binnen de groep vervult daarbij een eigen rol en is verantwoordelijk voor het eigen aandeel binnen die groep. Op die manier kun je ook de personen die er ‘slechts’ getuige van zijn laten bijdragen aan een prettige groepssfeer voor iedereen.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp kijk dan op de website:  www.weektegenpesten.nl 

Ook is het heel goed om met uw kind in gesprek te gaan over wanneer is het plagen of pesten en wat doe jij als je gepest wordt of ziet dat dit gebeurt in jouw groep.

Voor u is het heel goed te beseffen dat u een belangrijke rol speelt, want goed voorbeeld doet volgen, u bent de rolmodel. Hoe spreekt u over andere kinderen, de leerkracht en andere ouders. Dit neemt uw kind allemaal mee de groep in. Zo kunt u dus ook bijdragen aan een fijne en veilige sfeer op school en in de groep van uw kind.

Hoe fijn is het als wij ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de sfeer op school, zowel voor de kinderen als alle ouders en medewerkers.

LATEN WE ACTIEF 'GOED VOOR ELKAAR' ZIJN!