Ouderportaal

Terugkoppeling vragen oudertevredenheidsonderzoek 2022

Terugkoppeling vragen oudertevredenheidsonderzoek 2022

In de rapportage van het oudertevredenheidsonderzoek kwamen een aantal vragen naar voren die blijkbaar niet (helemaal) duidelijk zijn voor u. Hieronder een aantal opmerkingen/vragen met de antwoorden:

Groepsgrootte: Op het Ambacht zijn de groepen groot. Gemiddeld ligt de groepsgrootte op het Ambacht op 28/29 kinderen. De bekostiging vanuit de overheid is afhankelijk van een aantal criteria. Iedere school krijgt een zogenaamde basisbekostiging. Daarnaast kunnen scholen in aanmerking komen voor extra bekostiging. Hierbij kunt u denken aan ‘bestrijding onderwijsachterstanden’ die aan de hand van achterstandsscores wordt berekend en de NOAT-score (Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen). Voor deze laatste twee criteria komt IKC Ambacht niet in aanmerking. Hierdoor hebben wij minder financiële middelen dan bijvoorbeeld een school in de Westwijk. De NPO-gelden hebben ervoor gezorgd dat we het afgelopen cursusjaar en dit cursusjaar ruimer in onze financiële middelen zaten. Echter helpt het medewerkers tekort hierin niet mee.

SchoolPraatApp: De SchoolPraatApp werkt niet goed. Indien de app niet goed werkt is het verstandig om deze geheel te verwijderen van uw telefoon en opnieuw te installeren. Zoek in de Playstore of Appstore naar ‘SchoolPraat’. Installeer deze op uw telefoon. Bij het openen van de app kunt u IKC Ambacht opzoeken. Indien u het wachtwoord niet meer weet van de groep, kunt u even contact opnemen (met de leerkracht of pm-er).

Voorplein Chrysantstraat: Het voorplein aan de Chrysantstraat is van school. Het plein voor de school aan de Chrysantstraat is niet van IKC Ambacht. Het is openbaar gebied. Iedereen mag hier spelen. Wel maken wij hier dankbaar gebruik van. Dat het vergroenen van het plein niet door is gegaan heeft met verschillende factoren te maken. Uiteindelijk is in samenspraak met gemeente, bewoners, stichting UN1EK en de betrokkenen van IKC Ambacht besloten om het plan niet door te laten gaan.

Contactmomenten: Hoeveel keer per jaar zijn er geplande contactmomenten op school? Gedurende de Corona-periode zijn er wisselingen geweest en vele contactmomenten afgeblazen of online geweest. Wij hebben voor de volgende structuur gekozen: startgesprek (eerste week van het cursusjaar), kind in beeldgesprek (november), 1e rapportgesprek (februari/maart) en 2e rapportgesprek (juni/juli). Dit kan afwijken voor de kleuterbouw en groep 8. Naast deze geplande momenten kunt u altijd een afspraak maken met de betreffende medewerker.

Activiteiten: Er zijn teveel activiteiten op het IKC. Hier zien we een wisselend beeld in de antwoorden terugkomen. Er zijn ouders die vinden dat er te weinig activiteiten worden georganiseerd of dat de activiteiten te summier zijn van opzet. Echter zijn er ook ouders die vinden dat er teveel activiteiten zijn. Dan is er ongetwijfeld nog een groep die tevreden is. Het is lastig om hier een balans in te vinden. Wel willen wij de activiteiten duidelijker van tevoren communiceren in de kalender van de schoolpraat app of via het IKC-nieuws.

Communicatie: De communicatie is onduidelijk. Het meest wenselijk is wanneer er via een kanaal wordt gecommuniceerd. Zoals ik in een eerder IKC-nieuws al schreef heeft de app ook beperkingen en zijn we soms genoodzaakt om gebruikt maken van de mail. Ik zal dit punt nogmaals intern bespreken en kijken of er technische oplossingen zijn om dit op te lossen. Daarnaast proberen wij u zoveel mogelijk op tijd te informeren. Echter is dit bij ziekte niet altijd mogelijk. Dit punt zullen wij ook met de IKC-raad bespreken om dit verder te verbeteren.

Traktaties: De traktaties zijn ongezond. We hebben op IKC Ambacht (onderwijs) geen voedingsbeleid op het gebied van traktaties. Wel adviseren we ouders om ‘gezonde’ traktaties mee te geven met de kinderen. Dit gaan we echter niet controleren. Het is aan de ouders zelf om hier een keuze in te maken.