Ouderportaal

Laatste week oudertevredenheidsonderzoek

Laatste week oudertevredenheidsonderzoek

Beste ouders, verzorgers,


Ik wil u vragen, indien het nog niet gelukt is, het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Met deze informatie kunnen wij de wensen en verwachtingen van ouders en verzorgers beter in kaart te brengen. Dit alles voor een zo'n optimaal mogelijke samenwerking tussen ouder, kind en de medewerkers van het kindcentrum. Bij voorbaat dank.
Let op! het kan zijn dat de mail in uw spam terecht is gekomen.


Afzender mail is 'DUO Onderwijsonderzoek & Advies'
Onderwerp 'oudertevredenheidsonderzoek UN1EK'.


Met vriendelijke groet,


Arnout-Jan van der Meer
Directeur IKC Ambacht