Ouderportaal

IKC-nieuws: Schoolfotograaf, Sint, herfst, Kanjer-ouderlessen, ouderbijdrage, kinderkoor

IKC-nieuws: Schoolfotograaf, Sint, herfst, Kanjer-ouderlessen, ouderbijdrage, kinderkoor


  • Excuus voor de vertraging. Dacht dat ik het IKC-nieuws op zichtbaar had gezet. Dat was niet zo.

  • De bestelkaartjes voor de foto’s van de schoolfotograaf zijn vandaag aan de kinderen uitgedeeld. Heeft u een vraag, richt u zich dan tot Knappekoppies.nl

  • De informatie betreffende de komende Sint-periode staat maandag op de ouder-app. Gezellige intocht allemaal!

  • De peuters en kleuters hebben in de afgelopen twee weken een herfstwandeling naar het Hof gemaakt. Fijn om zo met elkaar in de natuur te zijn!

  • Deze week waren de Kanjer-ouderlessen. Iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en deelname aan de les. Fijn om u weer in de school te ontmoeten.

  • Er is dit jaar aanzienlijk minder ouderbijdrage binnengekomen dan in de voorgaande jaren. Dit geldt helaas ook voor de betalingen van de schoolreis. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan de inhuur van pm-ers in de middagpauze. Het overige deel wordt ingezet voor extra's zoals Sint, Kerst en het Ambacht Atelier. Door de terugloop in inkomsten zullen we keuzes moeten gaan maken in de uitgaven die we normaliter hier van doen. We zijn ons ervan bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Echter zijn dit net de krenten in de pap die we kunnen gebruiken in ons onderwijs.

  • Bericht van Marianne de Wilt, Kinderkerstzang:
    Kinderkerstzang 2022: Vanaf 18 november 14.45 uur tot 15.30 uur gaan we oefenen in een zaal van Bethelkerk onderleiding van Arlene Drenkelford. Voor limonade en wat lekkers wordt gezorgd. Kinderen vanaf groep 3 zijn welkom! Graag opgave bij Marianne de Wilt (j.wilt1@chello.nl) of 06-14726869. We willen er weer een leuke middag van maken. De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december 16 uur.