Ouderportaal

Kanjernieuws

Kanjernieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),


In de week van 7 - 11 november mag u een kanjer-ouder-les bijwonen en inmiddels zult u daar al voor uitgenodigd zijn. De groepen 8 doen de Kanjer-ouder-les op een later moment i.v.m. de voorlopige -schooladvies-gesprekken. Naast dat het ontzettend leuk is om een kijkje te mogen nemen in de groep van uw kind. Heeft het natuurlijk ook een belangrijk doel namelijk: het versterken van de driehoek ouders-leerlingen-leerkrachten. Meemaken hoe zo'n Kanjerles eruit ziet, zodat je thuis ook aandacht kunt schenken aan Kanjervaardigheden, wij hopen u te kunnen inspireren.


Als Kanjerschool vinden wij het heel belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving en leren daar zelf en samen verantwoordelijk voor te zijn en hoe je dit doet. Dat je dit niet alleen voor anderen doet, maar ook voor jezelf. Kinderen kunnen dit niet alleen, zij hebben rolmodellen nodig en dat zijn wij: U én de medewerkers van IKC Ambacht en natuurlijk de andere mensen die een rol spelen in de opvoeding van uw kind.


Op school gebruiken wij Kanjertaal, Kanjerlessen en de Kanjerpetten om gedrag, duidelijk te maken. We bespreken situaties, spelen deze uit en oefenen helpende vaardigheden d.m.v. digibordlessen, liedjes, vertrouwensspelletjes, oefeningen, soms ook werkbladen, samenwerkopdrachten en gesprekken. Dit doen we in de Kanjerlessen én in de dagelijkse praktijk zeker op momenten dat bepaalde situaties zich voordoen, denk aan té lang verdrietig doen, bang zijn, niet mee willen doen, ruzie, plagen of pesten, de baas spelen, feedback leren geven, complimenten geven, elkaar helpen, sfeer maken, wat zijn leuke grapjes, hoe vraag je hulp, etc.


De sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind bevorderen en versterken, dat kunnen wij samen!


Wij kijken er naar uit u te ontvangen en wensen u veel plezier in de groep!


Met vriendelijke groet,


het IKC Ambacht-Kanjerteam