Ouderportaal

KANJERDAG

KANJERDAG

Wat ontzettend veel Kanjers hebben wij op ons IKC Ambacht!

Het was gisteren een mooie Kanjerdag!

* De groepen 1/2 SAMEN begonnen met een
opening waar de kinderen elkaar hun yell of lied
lieten horen en samen door de speelzaal in een
hele lange slinger het lied ' de vriendenslinger'
zongen. De Kanjertijger was er natuurlijk ook
bij.
* Iedereen had letterlijk de witte pet op, een
hele unieke, omdat ze het zelf hadden gepimpt!
* De jonger kinderen en oudere kinderen lieten
hun groepsyell aan elkaar horen, creatief,
soms spannend, gezellig en verbindend.
* In de groepen werd een Kanjerles of spel
gedaan.
* Het woord Kanjer werd heel vaak genoemd.
* De groepen 3 t/m 8 sloten SAMEN de ochtend
af met het lied 'Kom erbij' van Kinderen voor
kinderen, want dat is toch wat je ieder kind en
mens toewenst.

JEZELF ZIJN EN ERBIJ HOREN!