Ouderportaal

Bericht van het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Bericht van het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Beste ouder(s)/verzorger(s),


De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) hebben vanuit het ministerie van Onderwijs de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt op te zetten waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met hun vragen. Voor het opzetten van dit steunpunt willen we graag bekijken waar de behoeftes liggen van ouders/verzorgers en de leerlingen/jeugdigen. Door op onderstaande link te klikken komt u bij de oudervragenlijst; het invullen kost maximaal 5 minuten.


We stellen het heel erg op prijs als u de vragenlijst zou willen invullen en inzenden, het liefst vóór 30 september 2022. Alvast bedankt voor uw medewerking.


We hebben uw hulp hard nodig!


Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFEOY-03XEJnYcCjt4s8QNud5OXA_a3rG-KFp6ysA4MIpgCQ/viewform?usp=sf_link


Met vriendelijke groet,


Namens de voorbereidingsgroep


Arno Martha en Rita Koudenburg
Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord