Ouderportaal

IKC-nieuws: kerstgroet, Lockdown, bibliotheek

IKC-nieuws: kerstgroet, Lockdown, bibliotheek


  • De eerste week van de Lockdown zit er alweer op. Op het Ambacht hebben we noodopvang aangeboden aan de kinderen waarvan de ouder(s) in een cruciaal beroep zitten. We hebben er een zo mooi mogelijke week van gemaakt met diverse activiteiten. Nu is het tijd voor de feestdagen en vakantie. Namens het team van IKC Ambacht wens ik u gezegende kerstdagen en een gezond 2022.

  • Maandag 3 januari is er een nieuwe persconferentie. Dan wordt gecommuniceerd of de scholen langer dicht blijven of open gaan. WIj hopen de kinderen zo snel mogelijk weer te ontvangen. U krijgt, indien nodig, in de dagen na de persconferentie informatie.

  • De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben allemaal zelftesten meegekregen. Indien u testen nodig heeft voor uw kind(eren), dan kunt u hiernaar vragen.

  • De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de bibliotheek op de Goudsesingel. Met gelden van de sponsorloop is de collectie enorm vernieuwd. De boeken zijn allemaal bestickerd en op niveau in de bibliotheek geplaatst.De kinderen hebben reeds kennis gemaakt met de vernieuwde bibliotheek.