Ouderportaal

IKC Nieuws: start cursusjaar 2021-2022

IKC Nieuws: start cursusjaar 2021-2022


 • Het nieuwe schooljaar gaat bijna weer beginnen! De afgelopen weken is er weer hard gewerkt om het lokaal en de school klaar te maken voor het nieuwe jaar.

  Ons team staat te popelen om jullie kinderen weer te mogen ontvangen. Dit schooljaar willen we iedereen graag weer ‘live’ gaan ontvangen. Helaas moeten we ons aan de richtlijnen houden en zullen we ons nog even moeten houden aan de regels van vorig schooljaar. Ouders mogen dus helaas nog niet de school in. Op 20 september volgen er nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet, wellicht is er dan weer meer mogelijk. Via de schoolpraatapp laten we de lokalen zien door middel van foto’s. We blijven handen wassen, handgel van thuis is fijn!


 • Vandaag heeft u de inloggegevens voor de schoolpraatapp per mail ontvangen.
 • We ontvangen de kinderen graag op maandag 30 augustus. Voor beide locaties staan de leerkrachten dan buiten op het schoolplein (voorplein) en mag uw kind naar de leerkracht lopen. Zij gaan met elkaar naar binnen.
 • De schooltijden zijn wel weer als voorheen. Voor de groepen 1/ 2: 8.30-14.15 uur en de groepen 3 t/m 8: 8.30-14.30 uur
  De deuren gaan 10 minuten voor de begintijd open. Dus om 8.20 uur.
  De kinderen van de Chrysantstraat zijn om 14.15 uur uit vanaf de vakken op het schoolplein. De Kikkers, Bijen en Kapoentjes op het voorplein, de Konijnen en Vlinders op het achterplein.
 • We hebben schoolbreed de afspraak gemaakt dat de communicatie met ouders via de schooltelefoon of schoolmail gaat, maar niet via Whatsapp.
  Het afmelden bij ziek zijn gebeurt via de schoolpraatapp: de absentiemelder.
 • Voor de vakantie hebben wij met u gecommuniceerd dat woensdag 8 september de kinderen vrij zijn. Deze dag is maken wij een begin met de startgesprekken. Hierbij is de bedoeling dat ouder(s) en kind aanwezig zullen zijn. Verdere informatie ontvangt u komende week.
 • Dit jaar hebben de kinderen vanaf groep 3 twee keer in de week gym. De groepen 5 zullen vanaf aankomende maandag al starten met iedere week op de maandag zwemles (dit geldt voor het eerste half jaar en daarna stopt de zwemles). Zij zullen dit jaar één keer gym hebben op de vrijdag. De gymtijden en zwemtijden krijgt u gecommuniceerd door de leerkrachten.


  De eerste week zullen de leerkrachten de gymles ook bijwonen (op de startmaandag is er geen gym). Na de eerste week krijgen de groepen gym van onze vakdocenten Lena en Sandro. Zij zijn dan ook eindverantwoordelijk en de groepsleerkrachten zijn hier dan niet altijd bij aanwezig. Voor groep 3A willen we aan de ouders vragen of zij de kinderen op woensdag om half 9 naar de gymzaal willen brengen het adres: Gymzaal Groene Draad, Van Hogerdorplaan 1023
 • Rond 10 uur wordt er een pauzehap gegeten en iets gedronken. We vinden het fijn als dit een gezonde snack is, denk aan groente of fruit en bv. melk of water.


  Ook voor de lunch vragen we u geen snoep of koek mee te geven. De pauzehap en lunch worden vanuit huis mee naar school genomen.
 • De luizenzakken mogen weer gewassen mee terug naar school. Wilt u controleren of de naam nog zichtbaar is?
 • Wilt u van de groep van uw zoon/dochter klassenouder worden, dan kunt u zich hiervoor bij de leerkracht aanmelden.
 • We hopen iedereen maandag weer gezond en wel te mogen ontvangen!