Ouderportaal

Kanjernieuws

Kanjernieuws

Een stukje vanuit het kanjerinstituut:


Kanjertraining is erkend op de ‘Menukaart’ van het Nationaal Programma Onderwijs. 

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen van scholen over het Nationaal Programma Onderwijs, de menukaart en de gelden die hiermee samen hangen. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op: de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten en het inhalen van eventuele vertragingen. Kanjertraining is een uitstekend middel om effectief in te zetten op welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De Kanjertraining wordt ingedeeld in categorie IV, de hoogst mogelijke categorie voor effectiviteit van sociaal -emotionele programma’s. 

Voor meer informatie zie de site: www.kanjertraining.nl