Ouderportaal

IKC Nieuws: spreekavond, studiedag, formatie, peuteropvang

IKC Nieuws: spreekavond, studiedag, formatie, peuteropvang


  • Nog even en dan gaat 13 juli het tweede rapport mee naar huis. Omdat er het afgelopen jaar weinig contactmomenten met ouders zijn geweest willen we graag week 26 (maandag 28 juni) en week 27 (maandag 5 juli) gebruiken voor gesprekken via Teams of een telefoongesprek. De aanvangsgroep en groep 8 hebben geen gesprekken. Voor groep 7 komen andere data. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

  • Afgelopen woensdag hebben de collega's van het onderwijs en de peuteropvang een zinvolle studiebijeenkomst gehad. Hierin is gewerkt aan de uitwerking van het strategisch beleid van Stichting UN1EK (Koers 24) voor IKC Ambacht. Waar gaan we naartoe?, welke stappen gaan we zetten?, Wat heb je (als medewerker) nodig om deze stappen te zetten? Bij dit alles vragen wij ons constant af; Wat levert het de kinderen op?

  • Het ziet er op dit moment naar uit dat we komend jaar weer met 18 groepen gaan werken. Dat betekent een instroomgroep (vanaf janunaru/februari), 5 groepen 1-2, 3x groep 3, 2x groepen 4 t/m 7 en 1x groep 8. Het heeft echter onze voorkeur om ook 3 groepen 4 te formeren. Op dit moment zijn we nog op zoek naar personeel voor deze derde groep 4. Als u nog iemand weet, hoor ik het graag.
    De formatie voor 18 groepen is zo goed als rond. Deze is gedeeld met de IKC-raad en zal spoedig met u gedeeld worden.

  • De peuteropvang zal vanaf maandag 7 juni weer open zijn nadat zij afgelopen donderdag in quarantaine zijn gegaan. Gelukkig zijn de collega's negatief getest bij de PCR-test.