Ouderportaal

Avondvierdaagse 2024

Avondvierdaagse 2024

Beste ouders,


De paden op de lanen in, vooruit met flinke pas..... de avondvierdaagse komt er aan!!


De avondvierdaagse is dit jaar van 03 juni tot en met 06 juni. Er kan ook dit jaar weer gelopen worden voor een medaille, dit kost € 5,- per deelnemer. Dit geldt dus ook voor ouders/ begeleiders die lopen voor een medaille.


Uiteraard mag er ook gewoon gezellig mee gelopen worden met school, dan geen € 5,- maar helaas ook geen welverdiende medaille ;)


Alle kinderen zullen op dinsdag, 21 mei, een inschrijfformulier mee krijgen Hier staan ook de aanvangstijden en start locatie op.


Gelieve deze uiterlijk vrijdag 24 mei ingevuld, en met bijvoeging van voldoende geld (dus €5,- per medaille loper) weer inleveren bij de juf of meester. Denk er aub ook aan om goed te vermelden in welke goep uw kind zit, dus bijv groep: 5A Dino's


Wordt er gelopen voor een medaille graag op het inschrijf formulier aangeven voor de hoeveelste keer er gelopen wordt, zodat de juiste medaille uitgereikt kan worden.


Let op! Inschrijvingen zonder geld krijgen dus geen medaille!


Voor het helpen uitdelen van de medailles zoeken wij nog (groot)ouders om de lopers hun welverdiende medaille uit te reiken. We zijn er vorig jaar achter gekomen dat het niet ideaal is als de medaille uitdelers ook deelnemers aan de vierdaagse zijn. Mocht u zelf niet meelopen de laatste dag, maar het wel leuk vinden de kinderen hun medaille uit te reiken geef dit dan aan bij de klassenouder.


Laten we hopen op een zonnige en vooral gezellige vierdaagse!


met vriendelijke groet,


de wandelcomissie