Ouderportaal

IKC-nieuws: social media en studiedag UN1EK

IKC-nieuws: social media en studiedag UN1EK


  • Social media heeft een grote impact op ons allemaal. We weten dat de kinderen hier ook steeds meer gebruik van maken. Wij zien dat groepsapps een belangrijk onderdeel zijn geworden van de communicatie tussen de kinderen. Vaak gaat dit goed maar helaas ook wel eens mis. Ruzies en conflicten worden dan via de groepsapp besproken en komen hiermee de klas in. Namens de collega’s wil ik u vragen om zo nu en dan mee te lezen met uw zoon(s) en/of dochter(s). Zo krijgt u een beter beeld van wat er besproken wordt en kunt u waar nodig bijsturen.

  • Bij UN1EK vinden we het belangrijk dat alle medewerkers worden meegenomen in de ontwikkelingen binnen onze organisatie. We willen hen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen en om van elkaar te leren. Op vrijdag 27 september van dit jaar organiseren we dan ook een UN1EK studiedag voor alle medewerkers van UN1EK. Sluiting onderwijs en opvang
    Op 27 september verwelkomen we al onze medewerkers bij deze studiedag. Dit betekent dat er op deze dag geen onderwijs en geen opvang aan je kind geboden kan worden.
    Dag inhalen bij de opvang? Als je kind bij ons naar school gaat, dan is 27 september een vrije dag. Neem je op vrijdagen opvang af voor je kind? Dan kun je de opvang van 27 september inhalen op een andere dag in 2024, mits de groepsbezetting dit toelaat. Een inhaaldag kun je aanvragen via het Ouderportaal.