Ouderportaal

IKC-nieuws: tulpenactie, Pasen, sportdag hulpouders, SUVIS-project Goudsesingel

IKC-nieuws: tulpenactie, Pasen, sportdag hulpouders, SUVIS-project Goudsesingel


  • Tulpenactie: Alle tulpen zijn verkocht! Heel fijn. Zodra we iets gekocht hebben voor op het schoolplein laten we dit weten.

  • Pasen: Langzaam gaan we op weg naar het Paasfeest. In de groepen worden al paasliedjes geoefend en zijn er paaskransen geknutseld. Wat gaan we nog meer doen?

    Woensdag 15 maart wordt de school door ouders in paassferen gebracht.
    Woensdag 5 april vieren alle groepen een paasviering in de Bethelkerk. Dit is onder schooltijd en doen we in 2 groepen. Niet alle kinderen passen tegelijk in de kerk. Het thema van de viering is: Licht en donker.  • Donderdag 6 april sluiten we de dag af met een Paas-high-tea. In alle groepen drinken we een kopje thee en genieten we van lekkere paashapjes. Dit lekkers krijgen de kinderen van school, u hoeft dus niets extra mee te geven.

  • Hulp sportdag: We hebben al diverse aanmeldingen ontvangen voor hulp bij de sportochtend op 19 april. Maar er kan nog meer bij! Wie wil een groepje begeleiden van kinderen uit groep 1 t/m 3 op het veld van het Groen van Prinsterer? Wie wil dit doen bij Polderpoort voor de groepen 4 t/m 7? Deze begeleiding duurt de gehele ochtend. Verder zijn we op zoek voor beide locaties naar een EHBO-er. En voor beide locaties iemand die ijsjes kan ophalen bij de Jumbo en deze rond 12.00 uur kan brengen. Kunt u ergens bij helpen? Graag een mailtje naar: c.poot@ikcambacht.nl

  • De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De gemeente Vlaardingen heeft besloten om naast deze subsidie ook te extra te investeren in de schoolgebouwen. Naast de ventilatie worden de toiletgroepen en de verlichting aangepast. Komende week starten de werkzaamheden (aan de toiletgroepen) aan de Goudsesingel voor het SUVIS-project. In april start de aannemer met het aanbrengen van de ventilatiesystemen. Tegen die tijd wordt u via de app op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en tijdelijke verhuizingen van de groepen naar een leeg lokaal. De Chrysantstraat is reeds voorzien van dit ventilatiesysteem.