Ouderportaal

IKC-nieuws: Kerst, verkeer, hulp overheid energiekosten

IKC-nieuws: Kerst, verkeer, hulp overheid energiekosten


  • Donderdag 22 december zijn de kinderen zoals eerder vermeld om 12.00 uur uit. Voor de kinderen van groep 1-2 is dit echter nog iets eerder, namelijk om 11.55 uur. Zo kunnen ouders met kinderen op beide locaties hun kinderen daar ook op tijd ophalen.


  • Donderdag 22 december: 17.30 uur inloop, 17.45 uur start kerstdiner. Iedereen neemt een hapje voor 5-6 kinderen mee. Om 18.30 uur worden alle kinderen in de groepen opgehaald en nemen hun lampion mee. 18.45 uur start Lampionoptocht vanaf beide locaties. De vooroplopers staan klaar op het voorplein. Kinderen lopen met ouders de tocht, niet alleen! Vanaf 19.30 uur chocolademelk, limonade, water of glühwein op het voorplein van de Goudsesingel. Welkom!


  • Vrijdag 23 december: Inloop tot 9.30 uur en normale eindtijd en start de kerstvakantie. Maandag 9 januari 2023 start de basisschool weer om 8.30 uur.  • De verkeerssituatie rond scholen/kindcentra is vaak een onderwerp van gesprek. Veiligheid is hierbij het belangrijkste. Helaas komt deze veiligheid nog al eens in gedrang wanneer ouders hun kinderen snel met de auto even willen afzetten bij het plein. Met name de smalle straten rond de locatie Chrysantstraat zorgen voor gevaarlijke situaties. Mede namens de bewoners wil ik u vragen om de auto aan het begin van de wijk te parkeren en het laatste stukje te lopen naar de locatie. Met elkaar voor een veilige omgeving. Bij voorbaat dank!


  • De energieprijzen zijn hard gestegen de afgelopen tijd. Steeds meer mensen komen hierdoor helaas in de problemen bij het betalen van de energierekening. Gelukkig biedt de overheid hulp. Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u dan recht op de energietoeslag van €1300. Voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum is namelijk een energietoeslag van €1300 beschikbaar gesteld. Met dit extra geld kunt u (een deel van) de energiekosten betalen. Aanvragen kan tot 1 januari 2023. Doe het dus snel!

    U kunt de aanvraag online indienen via de website van Stroomopwaarts www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag. Heeft u hulp nodig met uw aanvraag, wilt u de informatie in een andere taal of zoekt u naar manieren om energie te besparen? Ga dan naar www.vlaardingen.nl/hulpmetenergie Ook kunt u gebruik maken van ‘promotiemateriaal’ dat wij hiervoor ontwikkeld hebben. Via deze link kunt u posters, flyers en informatievellen over energiebesparende maatregelen en de energietoeslag downloaden. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Turks en Arabisch. Als u graag fysiek drukwerk ontvangt, brengen wij dit graag bij u langs. Al deze informatie kunt u ook vinden op de website: www.vlaardingen.nl/hulpmetenergie