Ouderportaal

IKC-nieuws: opbrengst boekenmarkt, aankondiging Tevredenheidsonderzoeken, herfstvakantie

IKC-nieuws: opbrengst boekenmarkt, aankondiging Tevredenheidsonderzoeken, herfstvakantie


  • Tijdens de drukbezochte boekenmarkt hebben we € 501,50 opgehaald. Wat een mooi bedrag! Daar kunnen we alvast 2 bankjes voor de schoolpleinen voor gaan kopen en echte Kanjerbankjes van gaan maken.

  • In november zal UN1EK-breed weer de tevredenheidsonderzoeken worden afgenomen voor zowel ouders, kinderen als medewerkers. U krijgt hierover vanzelf een bericht. Per huishouden wordt er één mail gestuurd.

  • Komende week is het herfstvakantie voor de kinderen in de regio’s midden en zuid. De vakantieopvang heeft een passend programma gemaakt voor de kinderen waarvan de ouders geen vakantie hebben. Mocht u wel dag/dagen vrij zijn, wens ik u een fijne vakantie.