Ouderportaal

Kansrijk kind

Kansrijk kind

Ieder kind verdient een vakantie, kinderfeest, nieuwe kleding en cadeaus. Stichting Kinderfeest, stichting, Kinderen van de Voedselbank en De Vakantiebank
maken dit mogelijk. Meld jezelf of samen met een hulpverlener aan en maak mooie herinneringen.