Ouderportaal

IKC-nieuws: missie en visie, rookvrije generatie, schoolfotograaf, KBW, verbouwing

IKC-nieuws: missie en visie, rookvrije generatie, schoolfotograaf, KBW, verbouwing


 • De afgelopen maanden hebben we intern gewerkt aan het aanscherpen van onze missie en visie. De missie is onze kernopdracht (waarom bestaan we?) en de visie is onze kernwaarden (waarvoor staan we?). Hiermee geven we richting aan de koers die we als integraal kindcentrum zijn ingeslagen.

  Missie IKC Ambacht: IKC Ambacht is een veilige leef- en leerplaats waar kinderen van 0-13 jaar de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken burgers.

  Visie IKC Ambacht: Alle kinderen zijn gelijkwaardig en welkom op IKC Ambacht. Wij erkennen en respecteren elkaars verschillen en ieder kind mag talenten ontwikkelen. We willen kinderen bewust maken van hun eigenheid en de keuzes die ze daarin kunnen maken.

  Naast deze missie en visie hebben ook een visie op leren en ontwikkelen opgesteld opgesteld, onze kernwaarden opgesteld en onze strategie beschreven. Deze zullen in de toekomstige plannen en beleidsstukken verwerkt worden. • De pleinen van IKC Ambacht zijn rookvrij. Wij stimuleren een rookvrije generatie. Wij vragen u dit ook te stimuleren.

 • De schoolfotograaf is op beide locaties geweest. We verwachten de inlogkaarten over 4 tot 6 weken te ontvangen van de fotograaf. Deze worden uitgedeeld op school, thuis kunt u de bestelling plaatsen. U ontvangt de foto’s dan per post thuis.

 • Vrijdag 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. Afgevaardigde kinderen van groep 7 en 8 doen hier aan mee. De groepen 3 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.

 • Heeft u een zoon of dochter thuis die nog niet is ingeschreven op IKC Ambacht, en dat wenst u wel, neem dan contact op met onze administratief medewerker Michelle Wapenaar (m.wapenaar@ikcambacht.nl).

 • De verbouwing op de Chrysantstraat is zo goed als klaar. Nieuwe toiletten, nieuwe vloeren in de toiletruimtes en de ventilatiekasten hangen en werken! Komende week zal in de toiletgroep bij de Kapoentjes nog een nieuwe gietvloer komen. De kinderen maken dan in die week gebruik van de andere toiletgroep.
  Dank allemaal voor de flexibiliteit en hulp. We zijn blij dat we allemaal weer in ons oude vertrouwde lokaal zitten met goede ventilatie.