Ouderportaal

Algemene afspraken IKC Ambacht

Algemene afspraken IKC Ambacht

Beste ouders, verzorgers,


op de IKC-brede studiedag van 11 mei jongstleden hebben we met het team alle regels en (Kanjer) afspraken onder de loep genomen. De uitkomsten van deze studiedag zijn samengevat op een poster (zie bijlage) die door heel het kindcentrum hangt (of komt te hangen na de verbouwing). De afspraken op deze poster gelden voor:  • alle kinderen

  • alle medewerkers

  • alle ouders

  • alle gasten


Vandaag, tijdens de kanjerdag, is zijn de afspraken op de poster besproken in de groepen. Met deze afspraken willen we zorgen voor een veilig en uitdagend kindcentrum.


Met vriendelijke groet,


Arnout-Jan van der Meer
Directeur IKC Ambacht