Ouderportaal

IKC-nieuws: startgesprekken, hal, boekenmarkt, schoolreis, evenementen, corona, horloges

IKC-nieuws: startgesprekken, hal, boekenmarkt, schoolreis, evenementen, corona, horloges


  • Startgesprekken; Fijn om zoveel ouders en kinderen in de school te mogen begroeten!

  • We hebben veel positieve reacties gehad op de vergroende nieuwe hal van de Goudsesingel. Deze is mede mogelijk gemaakt door Annemieke Poot (Kwekerij Poot in Schiedam).

  • Mocht er nog geen klassenouder zijn, en u lijkt het leuk om het komende jaar de contactpersoon te zijn tussen ouders en de leerkracht dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht.

  • Vrijdag 7 oktober willen we een tweedehandsboekenmarkt organiseren. Het gaat dan om kinderboeken en -tijdschriften. Uitgelezen of uitgegroeid? We ontvangen deze boeken en tijdschriften graag op school voor deze markt. U kunt ze op beide locaties inleveren. We hopen op een ruim en divers aanbod!

  • Voorheen vroegen we altijd 10,- euro aan ouders die een groepje kinderen begeleiden tijdens de schoolreis, dit in de tegemoetkoming van de reiskosten/entree park. Dat doen we dit jaar ook….alleen ben ik (Clarinda) dit vergeten te communiceren! Mocht u zich hebben aangemeld, en dit toch niet willen dan kunt u zich afmelden bij de leerkracht. Krijgt u volgende week bericht dat u bent ingeloot dan willen we u vragen 10,- euro in een envelop met uw naam aan de leerkracht te geven. Dit mag ook op de dag van de schoolreis, maar liever eerder. Excuses.

  • Ook dit jaar zal Clarinda (c.poot@ikcambacht.nl) de evenementen op school voor haar organisatie rekening nemen. Komt u iets tegen wat wellicht leuk zou zijn voor school, dan kunt u haar hierover mailen. Samen weten en hebben we zoveel meer! Ouderhulp bij evenementen is ook dit jaar weer nodig! Een aantal evenementen staan op de schoolpraatapp-menu-inschrijven hulp, hier kunt u aangeven of u komend jaar kunt meehelpen/denken. De ouders die zich hier hebben aangemeld zullen tegen die tijd benaderd worden met een hulpvraag/vragen. Neemt u even een kijkje?

  • Helaas zijn eerste Corona Meldingen weer binnen. Wilt u uw kind(eren) bij (aanhoudende) klachten testen. Indien u geen zelftesten meer heeft, kunt u dit op ons IKC vragen.

  • We merken binnen ons IKC dat er steeds meer kinderen komen met horloges waarmee je kan bellen. Binnen ons kindcentrum hebben wij de afspraak dat je telefoon uitgeschakeld is. Dit geldt dan ook voor horloges en andere communicatie devices. Bij nood kunt u altijd naar de opvang of het onderwijs bellen.