Ouderportaal

Start cursusjaar 2022-2023

Start cursusjaar 2022-2023

Beste ouders, verzorgers,


Maandag 22 augustus gaat het jaar weer van start voor de kinderen. Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad en dat u en de kinderen lekker zijn uitgerust.


De collega's van de peuteropvang en het onderwijs hebben zich afgelopen week voorbereid op het nieuwe jaar en kijken ernaar uit om de kinderen te mogen ontvangen.


Ik wens iedereen een goed en gezond jaar toe waarin we met het team van IKC Ambacht er met veel enthousiasme tegen aan gaan om de kinderen in een veilige omgeving te laten ontwikkelen.


Let op! zoals voor de vakantie reeds gecommuniceerd, zijn a.s. vrijdag de kinderen in het onderwijs vrij en worden die dag de start/kennismakingsgesprekken gehouden. Meer informatie hierover ontvangt u in een brief via de mail.


Met vriendelijke groet namens het team van IKC Ambacht


Arnout-Jan van der Meer
Directeur IKC Ambacht