Ouderportaal

Studiedagen cursusjaar 2022-2023

Studiedagen cursusjaar 2022-2023

Beste ouders, verzorgers,


de volgende data zijn ingepland als studiedagen voor cursusjaar 2022-2023:  1. Vrijdag 26-08-2022 (studiedag 1: kennismakingsgesprekken)

  2. Maandag 03-10-2022 (studiedag 2)

  3. Vrijdag 10-02-2023 (studiedag 3)

  4. Woensdag 31-05-2023 (studiedag 4: IKC-breed)

  5. Maandag 19-06-2023 (studiedag 5)


Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Let op! Vrijdag 26-08-2022 worden de start/kennismakingsgesprekken gevoerd. Die dag wordt u uitgenodigd om samen met uw kind kennis te maken met de leerkracht(en). Woensdag 31-05-2023 zijn de kinderen van zowel opvang als onderwijs vrij.


Met vriendelijke groet,


Arnout-Jan van der Meer
Directeur IKC Ambacht