Ouderportaal

IKC-nieuws: avond4daagse schoolzwemmen, zelftesten, foto's schoolpraatapp

IKC-nieuws: avond4daagse schoolzwemmen, zelftesten, foto's schoolpraatapp


  • Deze week hebben veel kinderen meegedaan met de avondvierdaagse. Trots zijn wij op alle lopers, de ouders die meegegaan zijn en de fijne sfeer onderweg. Die medaille is dik en dik verdiend! Ook willen wij de ouders (Eric Klos, Florentine van der Stoep en Joyce Sloot-Cornelisse) bedanken die de avondvierdaagse voor IKC Ambacht georganiseerd hebben.

  • Schoolzwemmen: Afgelopen IKC-raad is het agendapunt schoolzwemmen besproken. De IKC-raad heeft het advies gegeven om met ingang van volgend cursusjaar te stoppen met het aanbieden van schoolzwemmen voor groep 5 op IKC Ambacht. De IKC-raad is tot dit besluit gekomen omdat het schoolzwemmen een behoorlijke belasting is op de dag voor de kinderen maar ook voor het rooster. Daarnaast hebben we op IKC Ambacht een populatie kinderen die grotendeels al hun Diploma A hebben behaald waardoor het schoolzwemmen weinig meer toevoegt. Vanaf schooljaar 2021 is de visie op schoolzwemmen vanuit de gemeente veranderd. Er kon al niet meer voor meerdere diploma’s gezwommen worden. Met het vervallen van het schoolzwemmen zal groep 5 een extra gymles krijgen in de week.

  • Helaas stijgt het aantal corona besmettingen wederom. In samenspraak met crisisteam van stichting UN1EK is besloten om zelftesten uit te delen aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Deze kan u gebruiken indien uw kind(eren) klachten heeft/hebben. DIt is uiteraard niet verplicht.

  • In de vakantie gaan we de schoolpraat app opschonen. Mocht u nog wat foto’s willen downloaden kan dit tot 8 juli 2022.