Ouderportaal

Informatie avondvierdaagse

Informatie avondvierdaagse

Beste ouders,


de wandelschoenen mogen weer uit het vet en de veters kunnen worden geregen, de avondvierdaagse komt er aan!!
De avondvierdaagse is dit jaar van 13 juni tot en met 16 juni. Er kan ook dit jaar weer gelopen worden voor een medaille, dit kost € 5,- per deelnemer. Dit geldt dus ook voor ouders/ begeleiders die lopen voor een medaille.
Uiteraard mag er ook gewoon gezellig mee gelopen worden met school, dan geen € 5,- maar helaas ook geen welverdiende medaille ;)


Alle kinderen zullen op maandag 30 mei een inschrijfformulier mee krijgen Hier staan ook de aanvangstijden en startlocatie op.
Gelieve deze uiterlijk vrijdag 3 juni ingevuld, en met bijvoeging van voldoende (en gepast) geld (dus €5,- per medaille loper) weer inleveren bij de juf of meester.
Wordt er gelopen voor een medaille graag op het inschrijfformulier aangeven voor de hoeveelste keer er gelopen wordt, zodat de juiste medaille uitgereikt kan worden.


Inschrijvingen zonder geld krijgen dus geen medaille —


Laten we hopen op een zonnige en vooral gezellige vierdaagse!


met vriendelijke groet,


De wandelcommissie