Ouderportaal

IKC-nieuws: ouderbijdrage en deurbel Goudsesingel

IKC-nieuws: ouderbijdrage en deurbel Goudsesingel


  • Bij controle van de ouderbijdrage blijkt dat meer dan 20% van de ouders dit jaar de bijdrage niet betaald hebben. Dit betekent dat er dik 4000 euro minder is binnengekomen. We gebruiken een groot deel van het geld voor de inhuur van personeel gedurende de pauzes. Daarnaast wordt het geld ingezet voor feesten, vieringen, excursies en het Ambacht atelier. Wettelijk gezien mogen wij geen reminder sturen daar het een vrijwillige bijdrage is. Toch wil ik u vragen om na te gaan of u de bijdrage heeft betaald voor dit cursusjaar. Bij voorbaat dank!

  • De analoge deurbel direct naast de ingang is verwijderd en vervangen door een digitale deurbel die aan de linkermuur bij de ingang hangt. Daar hing al de bel voor de buitenschoolse opvang. U kunt nu kiezen uit BSO 1, BSO 2, Algemeen en School.