Ouderportaal

Code rood

Code rood

Beste ouders, verzorgers,


Vanaf 14.00 uur is code rood afgegeven voor de kustprovincies. Ik wil u daarom dringend verzoeken om uw kind(eren) om 13.15 uur (Chrysantstraat) en 13.30 uur (Goudsesingel) op te halen. Wanneer uw kind zelfstandig naar huis mag (wat wij niet adviseren), stuurt u een mail naar de desbetreffende leerkracht. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mij.


Met vriendelijke groet,


Arnout-Jan van der Meer
Directeur IKC Ambacht