Ouderportaal

Toelichting op aantal studiedagen

Toelichting op aantal studiedagen

Beste ouders, verzorgers,


Dit jaar hebben we op het Ambacht iets meer studiedagen ingepland dan u gewend bent. De NPO-gelden hebben ons o.a. de mogelijkheid gegeven om teambreed een ontwikkeltraject met Stichting Leerkracht in te gaan. Met leerKRACHT werk je samen aan nóg beter onderwijs. Voor dit traject zijn meerdere studiedagen ingepland. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor de startgesprekken en Kanjercertificering.


Ondanks het aantal studiedagen voldoen we ruimschoots aan het aantal onderwijsuren van de kinderen. Ik ben mij ervan bewust dat het voor u als ouder niet altijd even praktisch is, echter hoop ik dat u begrip heeft voor deze keuze.


Met vriendelijke groet,