Ouderportaal

Kanjernieuws

Kanjernieuws

We zijn weer gestart! 

De eerste weken van het schooljaar volgen we in de groepen de ‘Startweken’ van de Kanjertraining. Hierin wordt de nadruk gelegd op kennismaking en groepsvorming. We doen verschillende spelletjes en kanjeroefeningen. 

Natuurlijk is er ook aandacht voor de kanjerregels. 
De 5 belangrijkste kanjerregels zijn: 

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar 
3. We werken samen 
4. We hebben plezier 
5. We doen mee 

Elke maand staat er in groep 3 t/m 8 één kanjerregel centraal: de kanjerregel van de maand. 

Neem eens een kijkje op de site van de kanjertraining! www.kanjertraining.nl