Rekeningnummer

Rekeningnummer
In onze informatiegids vindt u informatie over het schoolfonds.
Wilt u bij de overschrijving de naam van uw kind(eren) vermelden.

Bankrekeningnummer schoolfonds:
NL61 ABNA 0977 1105 32
t.n.v. Stichting UN1EK inzake Ambacht