Rekeningnummer

Rekeningnummer
Op het formulier wat u begin het schooljaar ontvangen heeft, vindt u informatie over o.a. het schoolfonds.
Wilt u bij de overschrijving de naam van uw kind(eren) vermelden.

Bankrekeningnummer schoolfonds:
NL61 ABNA 0977 1105 32
t.n.v. Stichting UN1EK inzake Ambacht