Plusklas

Plusklas
Kinderen die volgens het Protocol (hoog-) begaafden extra uitdaging nodig hebben, krijgen een lesuur in de week verrijkingslessen aangeboden in de plusgroep.  Naast het werken aan een opdracht tijdens dit lesuur wordt van de leerlingen verwacht dat zij in de groep zelfstandig een opdracht maken. Het protocol en meer informatie over extra uitdagingen binnen ons onderwijs is te vinden in ons zorgplan.

I.v.m. personele tekorten zal de MB- en HB-klas starten in januari 2021. In de tussentijd hebben de kinderen werk dat zij  in de groep kunnen maken. Update: helaas kan de MB- en HB-klas nog niet van start gaan wegens de Corona maatregelen die gelden in het onderwijs. Zodra er verandering komt in de situatie worden de betreffende ouders op de hoogte gebracht.