Ouderbijdrage

Beste ouders / verzorgers, 

Ieder schooljaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van de kinderen van IKC Ambacht een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds en voor de schoolreis. 

Wij vragen u een vrijwillig bedrag voor het schoolfonds, we adviseren 40 euro per kind. Het schoolfonds wordt beheerd door de IKC-raad. Het geld dat hier binnen komt wordt gebruikt voor uiteenlopende zaken maar altijd vóór het kind. Zo hebben we de afgelopen jaren diverse investeringen kunnen doen dankzij het schoolfonds; Pittige torens (lespakket voor hoogbegaafdheid) , nieuwe kerstbomen, zonne-doek voor op de Chrysantstraat, nieuwe basketbalring voor op de Goudsesingel, zomerlezen, picknickbank maar ook wordt er van dit geld diverse werkgroepen gefinancierd. Denk hierbij aan Kerst, Sport, Sinterklaas, Kanjer en Christelijke feestdagen. Zonder uw vrijwillige bijdrage zijn deze activiteiten niet mogelijk. Deze activiteiten dragen bij aan de positieve sfeer en de saamhorigheid op school. Daarnaast zal er een percentage van dit bedrag ten goede komen aan “Kinderen Wereldwijd”. Uw bijdrage is van groot belang!

Tevens wordt een deel van de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt om de overblijf op school te organiseren. Het onderwijzend personeel heeft namelijk recht op een lunchpauze (cao bepaald). Daardoor moeten er extra pedagogisch medewerkers ingezet worden om begeleiding te verzorgen. Dit brengt kosten met zich mee die gedeeltelijk uit de werkdrukgelden, formatie en uit een deel van schoolfonds worden betaald. Op deze manier blijft het voor iedereen haalbaar en betaalbaar. 

De eigen bijdrage voor de schoolreis (25,- euro) zal pas betaald hoeven worden als er in het voorjaar daadwerkelijk sprake is dat dit door kan gaan.

Voor kinderen die voor 1 januari op IKC Ambacht komen adviseren we u de volledige eigen bijdrage te betalen (40,- euro).
Voor kinderen die na 1 januari op IKC Ambacht komen vragen we de ouders de helft van de vrijwillige ouder bijdrage te betalen (20,- euro) Dit bedrag kan zelf worden aangepast op de betaalpagina. 

Via onderstaande betaallink kunt u het totale bedrag overmaken. Vermeldt hierbij de naam van uw kind(eren). U kunt voor meerdere kinderen in een keer betalen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Wij gaan er samen voor zorgen dat we het ook dit jaar op een goede manier besteden ten gunste van de kinderen op onze school. Bij vragen of eventuele problemen kunt u contact opnemen met onderstaand e-mail adres.

Nogmaals; mocht u vragen hebben of bij eventuele problemen m.b.t. de betaling, kunt u altijd contact opnemen met onderstaande.

Met vriendelijke groet,

Arnout-Jan van der Meer, Directeur
Wouter Goudswaard namens de IKC-raad 
(ikcraad@ikcambacht.nl)