Klachten

UN1EK is een grote organisatie met veel medewerkers, nog meer kinderen en hun ouders. Dagelijks werken onze medewerkers met kinderen aan hun ontwikkeling en onderwijs. Iedereen heeft daarbij goede bedoelingen, maar in de samenwerking of in communicatie en gedrag gaan wel eens dingen mis. Om in deze situaties zorgvuldig te handelen beschikt de organisatie over een regeling hoe om te gaan met klachten en/of vermeende misstanden. Binnen UN1EK kennen we:

  • De klachtenregeling onderwijs
  • De klachtenregeling kinderopvang
  • De interne meldregeling integriteit

Het uitgangspunt is om samen problemen op te lossen en zorg te dragen voor een werkbare situatie die goed is voor kinderen, medewerkers en ouders. Wij vragen u om een verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de IKC- of schooldirecteur.

Contactpersoon IKC Ambacht

Er zijn bij IKC Ambacht twee schoolcontactpersonen: Annemarie Bijl (ouder) en Marja Rowaan (medewerker). Hun contactgegevens zijn op bij de directeur van het IKC op te vragen. Deze contactpersonen kunnen u op uw verzoek terzijde staan bij een zorgvuldige behandeling van uw vraag of probleem. Tevens kunnen zij u in contact brengen met één van de onafhankelijke vertrouwenspersonen van UN1EK. Deze vertrouwenspersoon kan u bijstaan in een zorgvuldige behandeling van uw probleem en het eventueel indienen van een formele klacht.

Klachtprocedure UN1EK

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Op de website van UN1EK leest u meer informatie over de formele klachtprocedures en de vertrouwenspersonen voor onderwijs en opvang.