Verlof, studiedagen en vakanties

Studiedagen, sluitingsdagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2020-2021 onderwijs
26 oktober Studiedag  groepen 1 t/m 8
08 december dinsdag Studiedag  groepen 1 t/m 8
12 februari vrijdag Studiedag  groepen 1 t/m 8
02 juni woensdag Studiedag onderwijs en opvang
16 juli vrijdag Studiedag  groepen 1 t/m 8

 

Sluitingsdagen opvang 2020-2021
25 december 2020 vrijdag 1e Kerstdag
01 januari 2021 vrijdag Nieuwjaarsdag
05 april 2021 maandag 2e Paasdag
27 april 2021 dinsdag Koningsdag
13 mei 2021 donderdag Hemelvaartsdag
24 mei 2021 maandag 2e Pinksterdag
Vakantierooster 2020-2021 onderwijs
maandag   19-10-2020   t/m    vrijdag   23-10-2020      Herfstvakantie
maandag   21-12-2020   t/m    vrijdag   01-01-2021      Kerstvakantie
maandag   22-02-2021   t/m    vrijdag   26-02-2021      Voorjaarsvakantie
vrijdag   02-04-2021   t/m    maandag   05-04-2021      Pasen
maandag   26-04-2021   t/m    vrijdag   07-05-2021      Meivakantie
donderdag   13-05-2021   t/m    vrijdag   14-05-2021      Hemelvaart
maandag   19-07-2021   t/m    vrijdag   27-08-2021      Zomervakantie

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.