Verlof, studiedagen en vakanties

Studiedagen, sluitingsdagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2017-2018 onderwijs
 2 oktober maandag 1 t/m 8: ‘s Middags vrij
22 november woensdag 1 t/m 8: Vrije dag
27 november maandag 1 t/m 2: ‘s Middags vrij
 5 december dinsdag 1 t/m 8: ‘s Middags vrij
15 maart donderdag 1 t/m 2: ‘s Middags vrij
3 april dinsdag 1 t/m 8: Vrije dag
19 juni dinsdag 1 t/m 8: ‘s Middags vrij
Sluitingsdagen opvang
22 november
woensdag
Studiedag 
25 december maandag 1e Kerstdag
26 december dinsdag 2e Kerstdag
2 april maandag 2e Paasdag
27 april vrijdag Koningsdag
10 mei donderdag Hemelvaartsdag
21 mei maandag 2e Pinksterdag
Vakantierooster 2017-2018 onderwijs
zaterdag   14-10-2017   t/m    zondag   22-10-2017      Herfstvakantie
zaterdag   23-12-2017   t/m    zondag   07-01-2018      Kerstvakantie
zaterdag   24-02-2018   t/m    zondag   04-03-2018      Voorjaarsvakantie
vrijdag   30-03-2018   t/m    maandag   02-04-2018      Pasen
vrijdag   27-04-2018   t/m    zondag    13-05-2018      Meivakantie
zaterdag 19-05-2018   t/m    maandag 21-05-2018      Pinksteren
vrijdag 13-07-2018   t/m    zondag 26-08-2018      Zomervakantie

Bij downloads vindt u het vakantierooster om uit te printen.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.