Verlof, studiedagen en vakanties

Studiedagen, sluitingsdagen en vakanties

Vrije dag(delen) en studiedagen 2019-2020 onderwijs (onder voorbehoud)
5 november dinsdag 1 t/m 8: Studiedag
10 februari maandag 1 t/m 8: Studiedag
27 mei woensdag Gehele IKC: Studiedag
25 juni donderdag 1 t/m 8: Studiedag
17 juli vrijdag 1 t/m 8: Opruim-en verhuisdag
Sluitingsdagen opvang 2019-2020
Studiedag 
25 december woensdag 1e Kerstdag
26 december donderdag 2e Kerstdag
13 april maandag 2e Paasdag
Koningsdag
21 mei donderdag Hemelvaartsdag
1 juni maandag 2e Pinksterdag
Vakantierooster 2019-2020 onderwijs
zaterdag   19-10-2019   t/m    zondag   27-10-2019      Herfstvakantie
zaterdag   21-12-2019   t/m    zondag   05-01-2020      Kerstvakantie
zaterdag   22-02-2020   t/m    zondag   01-03-2020      Voorjaarsvakantie
vrijdag   10-04-2020   t/m    maandag   13-04-2020      Pasen
vrijdag   25-04-2020   t/m    zondag   10-05-2020      Meivakantie
zaterdag   30-05-2020   t/m    maandag   01-06-2020      Pinksteren
vrijdag   17-07-2020   t/m    zondag   30-08-2020      Zomervakantie

Bij downloads vindt u het vakantierooster om uit te printen.

Bijzonder verlof

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Het IKC stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Ouders worden geacht in deze periode hun gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen ouders extra verlof voor hun kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 dagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als de ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in een reguliere schoolvakantie weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerplichtig kind dus een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van verhuizing, wettelijke verplichtingen, verplichtingen uit een geloofsovertuiging (één dag), een huwelijk of viering van een huwelijksjubileum van naaste familieleden (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar), ambtsjubileum van ouders of grootouders (25, 40 of 50 jaar), ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden of overmacht. Indien mogelijk dient het verlof zes weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van het IKC. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de leerplichtambtenaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van het IKC of de leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Een formulier voor verlofaanvraag is te vinden bij de downloads op onze website.