UN1EK

UN1EK onderwijs en opvang

IKC Ambacht is onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang.

UN1EK-logo-HR

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We organiseren dit vanuit één visie, één missie en één organisatie. UN1EK onderwijs en opvang is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK heeft in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis tien integrale kindcentra, zes basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang en een aantal locaties voor kinderopvang.

Iedere dag ontvangen wij met veel plezier ruim 5.000 kinderen van 0 tot 13 jaar in onze locaties, waar we opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ouderbetrokkenheid bieden. De vorming van IKC’s zal de komende jaren verder vorm krijgen. Alle scholen en IKC’s van UN1EK hebben een UN1EK profiel en zijn herkenbaar als deel van een groter geheel.

College van bestuur

Het college van bestuur van UN1EK: interim directeur de heer R. Wiegeraad.

UN1EK servicebureau

Op het servicebureau van UN1EK zijn de afdelingen klantenservice, financiën, facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie, P&O en het college van bestuur gehuisvest. Het servicebureau van UN1EK is gevestigd aan de Emmastraat 45, Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen, telefoonnummer: 010-435 56 11, e-mail: info@un1ek.nl