Identiteit

IKC Ambacht is een christelijk kindcentrum dat open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Onze opvang en het onderwijs is dus niet neutraal, maar vanuit onze christelijke identiteit betrokken op mens en wereld. Dit uit zich in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst.

Binnen het onderwijs werken we met de methode Trefwoord. Deze methode houdt rekening met de verschillende leeftijden en achtergronden van kinderen. Bijbelverhalen worden op een begrijpelijke manier verteld. Er wordt gezongen en gebeden. Er is tijd ingeroosterd voor godsdienstige vorming en geestelijke stromingen. Dagelijks komen onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van kinderen vormen en verruimen. Daarbij gaan we ervan uit dat mensen uniek zijn en waardering verdienen, ze zijn geboren om in vrijheid te leven en dat ze mogen steunen op God. Uiteraard vieren we de christelijke feestdagen in alle groepen.