Het team

Directeur en MT

IKC Ambacht wordt geleid door een directeur. De twee teamleiders geven sturing op inhoud, organisatie en communicatie in de eigen leeftijdsgroep en werken nauw samen. De IKC directeur, teamleiders en zorgcoördinatoren vormen samen het managementteam waar beleid wordt voorbereid, besproken en waarin afspraken gemaakt worden over de uitvoering en de evaluatie.

Wilt u contact met de IKC directeur?  Stuur een e-mail of bel 010-4352399

Zorgteam

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning van kinderen en medewerkers en afstemming met het inhoudelijke aanbod. De directeur en zorgcoördinatoren vormen het zorgteam van IKC Ambacht.